Υπηρεσίες

 1. Yπηρεσίες ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω εκπαίδευσης και σεμιναρίων σε νέα γνωστικά αντικείμενα (όπως διαχείριση και λειτουργία ΚοινΣΕπ).

 2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για υπηρεσίες όπως πληροφορική και διαφημιστική υποστήριξη, συμμέτοχη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, διεθνείς σχέσεις, δημοσιές σχέσεις, συμβουλές στρατηγικών επιχειρήσεων και χρηματοδοτήσεων ιδιωτών και δημοσίου, συνεργασία με ελληνικές και ξένες οργανώσεις για προώθηση πολιτισμού και επενδύσεων

 3. Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και ημερίδων για την διάδοση της Κοινωνικής Οικονομίας και την ενημέρωση της Κοινωνίας για την δυνατότητα επανένταξης στην οικονομία μέσω αυτού του Επιχειρηματικού σχήματος

 4. Λογιστικές υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

 5. Σχεδιασμός και Λειτουργία Ενημερωτικής Ιστοσελίδας για την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας.

 6. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνα κινητά.

 7. Υπηρεσίες Διαφημιστικών καταχωρήσεων και προβολής.

 8. Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας.

 9. Καταχώρηση ονομάτων Φιλοξενία και δημιουργία ιστοσελίδων.

 10. Υπηρεσίες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 11. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάπτυξη δράσεων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

 12. Τεχνική υποστήριξη για σύναψη συμβάσεων με οίκους εσωτερικού και εξωτερικού.

 13. Εκπόνηση μελετών / ερευνών κάθε μορφής για την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας με Κοινωνικά Κριτήρια.

 14. Υπηρεσίες παρακολούθησης και διοίκησης επενδυτικού σχεδίου.