Συμεωνίδης Πέτρος-Ιωάννης

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1956, μετά το απολυτήριο του εξαταξίου γυμνασίου, σπούδασε λογιστικά, και δούλεψε σαν βοηθός λογιστή από το 1976 μέχρι το 2001, εκτός τα 2 χρόνια του στρατού και επίσης τα έτη 2007, 2008.

Από 2002 μέχρι το 2006 και από το 2009 μέχρι σήμερα έχει ασχοληθεί με διάφορες εργασίες, εκτός λογιστικών, χειρωνακτικές και μη και από το 2014 μέχρι τώρα με τηλεφωνικές έρευνες και διάφορες διεκπεραιώσεις και κατέχει την θέση του Γραμματέα της ΚοινΣΕπ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη