Γουνάκης Ευστάθιος

Καθηγητής στο ΙΙΕΚ Ψυχολογίας Orbis Anima ΚοινΣΕπ Εκπαιδευτής Ρομποτικής πιστοποιημένος από το Frederick University και Πρόεδρος ΚοινΣΕπ ΕΣΠΕΡΟΣ Αγροτουριστική. Απόφοιτος της Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης . Έχει ηγετικά προσόντα και άριστη σχέση με μαθητές και μετάδοση γνώσης που την έχει αποκτήσει από τις θέσεις εργασίας που έχει υπηρετήσει στον ιδιωτικό τομέα.

Από την θέση του Εκπαιδευτή Ενηλίκων της ΚοινΣΕπ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη θα αναλάβει σχετικά τμήματα μάθησης που σχεδιάζονται να ανακοινωθούν σύντομα σε συνεργασία με το FREDERICK UNIVERSITY OF CYPRUS