Μπουρίτσας Αγγελος

Υπήρξε ασκούμενος / υπότροφος του Ευρωκοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο το 1979 και 1980, του Μεσογειακού Κέντρου Ανωτάτων Αγρονομικών Σπουδών στο Μονπελιέ το 1980-81, της UNESCO – Man & Biosphere στο Παρίσι το 1981, του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο από το 1981 έως το 1982 και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Αθήνα – Βρυξέλλες) το 1982. Ήδη προ του πέρατος των σπουδών του, κατά την δεκαετία 1970, απέκτησε επαγγελματική εμπειρία ξεκινώντας από τον ιδιωτικό κατασκευαστικό τομέα.

Εργάσθηκε επίσης στον δημόσιο τομέα για την προώθηση τοπικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, την διαχείριση φυσικών Μεσογειακών οικοσυστημάτων, την διατήρηση του αγροτικού τοπίου στην Αττική, την διαχείριση του Προγράμματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, κ.ά. Από το 1985 έως το 1988 υπηρέτησε στην Α.Τ.Ε. από όπου αποχώρησε αυτοβούλως έχοντας φθάσει σε βαθμό Τμηματάρχη. Επίσης, έως και το 1991, ως διοικητικό στέλεχος, εργάσθηκε στον εσωτερικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνίας στο Μόναχο.

Από το 1992 εργάσθηκε στον ιδιωτικό τομέα ως free-lance μελετητής-σύμβουλος project planning και business development για λογαριασμό ιδιωτικών επιχειρήσεων, Ο.Τ.Α., της Επιτροπής της Ε.Έ., κ.ά., εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετείχε σε δεκάδες επιστημονικές συναντήσεις, συνέδρια και επαγγελματικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από τα οποία άλλα οργάνωσε ο ίδιος και άλλα συν-διοργάνωσε στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών.

Το 1994 στην Αθήνα ίδρυσε και διαχειρίσθηκε την Ελληνική Διεπιστημονική Εταιρεία για την Οργανική Γεωργία (ως Α.Μ-Κ.Ε. 80 ιδρυτικών μελών από ολόκληρο το φάσμα της πανεπιστημιακής κοινότητας της Ελλάδος) και την ενέταξε στην Παγκόσμια Ομοσπονδία για την Οργανική Γεωργία (I.F.O.A.M.) στης οποίας την έδρα αργότερα υπηρέτησε (στην Γερμανία) ως διοικητικό στέλεχος.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα και πονήματα επί θεμάτων όπως: οργάνωση και διαχείριση εθελοντικών πρωτοβουλιών πολιτισμού και τοπικής ανάπτυξης, η διαχείριση φυσικών οικο-συστημάτων, η προσαρμογή σε αυτά ανθρωπογενών παρεμβάσεων, η κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδος εν σχέσει με την ανοικτή στον κόσμο κοινωνία και οικονομία, η ένταξη της γεωργο-κτηνοτροφικής παραγωγής και του αγροτικού κόσμου στο παγκόσμιο μεταπολεμικό στερέωμα, το παρόν και το μέλλον του κοινωνικού τομέα της οικονομίας στην Ευρώπη, η αντιστοίχιση εννοιολογικών όρων 3 γλωσσών (Ελληνικής, Αγγλικής και Γαλλικής) που αφορούν στα της ένταξης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, η διαχείριση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, η ανολοκλήρωτη ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, η μεθοδολογία της αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων υδατοκαλλιεργειών, η παραγωγή και η εμπορία προϊόντων βιολογικής γεωργίας, τα συστήματα επιθεώρησης και πιστοποίησης προϊόντων και μονάδων βιολογικής γεωργο-κτηνοτροφίας, η αναγκαιότητα αγρο-περιβαλλοντικής παιδείας και αγωγής, η επαν-ανακάλυψη των ποικιλιών και οι τεχνολογικές καινοτομίες στην παραγωγή προϊόντων ροδιάς, κ.ά. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.